Stručna literatura : Filozofija i sociologija

Kultura informacija komunikacija Umberto Eko

Kultura informacija komunikacija Umberto Eko
Autor: Umberto Eko
Cena: 1300.00 din.

Šifra: 48541

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
 KULTURA INFORMACIJA KOMUNIKACIJA , Umberto Eko , Nolit Beograd 1973 , biblioteka
Književnost i civilizacija , sadržaj:

Uvod.
A. Signal i smisao (Pojmovi o opštoj semiologiji)

1. Svet signala
2. Svet smisla
3. Estetička poruka
4. Poruka čiji je cilj da ubedi
5. Retorika i ideologija
B. Diskretno posmatranje (semiologija vizuelnih poruka)

1. Vizuelni kodovi
2. Mit o dvostrukoj artikulaciji
3. Artikulacije vizuelnih kodova
4. Nekoliko provera: film i problem savremenog slikarstva
5. Nekoliko provera: reklamna poruka
C. Funkcija i znak (semiologija arhitekture)

1. Arhitektura i komunikacija
2. Arhitektonski znak
3. Arhitektonska komunikacija i istorija
4. Arhitektonski kodovi
5. Arhitektura kao masovna komunikacija
6. Spoljašnji kodovi
D. Odsutna struktura (epistemologija strukturalnih modela)

1. Strukture, struktura i strukturalizam
2. Prva oscilacija: predmet ili model?
3. Druga oscilacija: ontološka stvarnost ili operativni model?
4. Strukturalna i serijalna misao
5. Struktura i odsutnost
6. Metodi semiologije
E. Semiološka granica

1. Sistem u sistematizaciji
2. Semiotike
3. Granice semiologije i horizont prakse.
tvrd povez, format 14,5 x 20,5 cm , zaštitni omot, 444 strane, peč
atirana