Stručna literatura : Medicina farmacija i narodna medicina

PSIHIJATRIJA tom II

PSIHIJATRIJA tom II
Autor: Dušan Kecmanović
Cena: 4200.00 din.

Šifra: 47918

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
PSIHIJATRIJA tom II , urednik Dušan Kecmanović , Medicinska knjiga Beograd / Zagreb 1989 , sadržaj : Psihički poremećaji : 28 : Psihički normalno i patološko ( D. Kecmanović ) 29: Najčešći simptomi i sindromi psihičkih poremećaja ( D. Kecmanović ) 30: Klasifikacija psihičkih poremećaja ( P. Kaličanin ) 31: Akutni moždani sindrom ( S. loga = 32: Hronični moždani sindrom ( demencija ) ( J. Cerić ) 33: Shizofrenija ( D. Kecmanović ) 34: paranoidna stanja ( D. Kecmanović ) 35: Reaktivna stanja ( D. Kecmanović) 36: Problematika klasifikacije i dijagnostike depresije ( E. Till ) 37: Manično-depresivna psihoza ( E. Till ) 38: Suicidalnost ( L. Miličlinski ) 39: Neuroze ( Lj. Erić ) 40: Spavanje i poremećaji spavanja ( N. Ilanković ) 41: Psihijatrijski aspekti seksualnosti ( J. Lokar ) 42: Poremećaji ličnosti ( D. Švrakić ) 43: Psihosomatska medicina : ( V. Adamović ) 44: Granični slučaj ( N. Caran ) 45: Epilepsija i psihički poremećaji ( Dž. Kantardžić ) 46: Ovisnost o alkoholu i drugoi alkoholom izazvani poremećaji ( V. Hudolin ) 47: Zavisnost od droga narkomanija ( I. Cerić ) 48: Duševna zaostalost ( S. Loga ) 49: Mentalna oboljenja mentalno retardiranih osoba ( V. Išpanović - Radojković ) Preventivno-terapijske aktivnosti u psihijatriji 50: Prevencija duševnih poremećaja ( D. Kecmanović ) 51: Organoterapija ( S. Loga) 52: Psihoterapija ( E. Klain) 53: Socioterapija ( D. Kecmanović) 54: Evaluacija psihijatrijskog tretmana ( A. Hašimbegović ) Psihijatrija u posebnim okolnostima i populacionim grupama 55: Forenzička psihijatrija ( R. Turčin ) 56: Liaison psihijatrija 57: Psihičke reakcije i poremećaji u vanrednim situacijama ( G. Kapor ) 58: Psihijatrija detinjstva ( N. Tadić i A. Kraigher ) 59: Klinička neuropsihijatrija razvojnog doba ( S. Bojanin ) 60: Adolescentna psihijatrija ( Lj. Erić ) 61: Psihički poremećaji u starijem životnom dobu ( D. Petrović ) Mentalno-zdravstvene aktivnosti i programi 62: Organizacija psihijatrijske službe ( V. Muačević ) 63: Timski rad u psihijatriji ( T. Sedmak ) 64: Ocjena radne sposobnosti psihijatrijskih pacijenata ( N. Perišić ) 65: Edukacija u psihijatriji ( J. Lokar ) Psihijatrija na kraju drugog milenijuma 66: Perspektive razvoja psihijatrije ( N. Sartorius ) tvrd povez, format 17,5 x 24,5 cm , zlatotisak , latinica, XLI + 1526 strana