Istorija i teorija književnosti i jezika : Jezički priručnici

STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 Milan Šipka

STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 Milan Šipka
Autor: Milan Šipka
Cena: 400.00 din.

Šifra: 33026

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com

STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 , Milan Šipka , Prometej Novi Sad 2009 , 
"Standardnojezičkim preispitivanjima" dr Milan Šipka nastavlja svoj dugogodišnji rad na normativnoj lingvistici, od "Jezičkog savetnika"(1975) do "Jezika i politike". U ovoj, najnovijoj knjizi traže se rešenja za neke od aktuelnih terminoloških, pravopisnih, morfoloških i leksičko-semantičkih dilema, koje Šipka obrađuje iscrpno, osvetljavajući njihov istorijat, jezički i društveni kontekst, uz uvažavanje rezultata dosadašnjih istraživanja, a na kraju nastoji da čitaocu pruži jasan, nedvosmislen zaključak, uravnotežen i zasnovan na pažljivom razmatranju svih argumenata." 
akademik Ivan Klajn 
sadržaj : 
I: Akcentska norma i praksa 
Obilježavanje prozodijskih elemenata kao ortografski postupak 
Akcentuacija imenica ženskog roda na-ost 
II: Pismo i pravopis 
Latinica u ćiriličnom tekstu i javnoj komunikaciji 
Upotreba velikih i malih slova 
Veliko slovo ’’iz poštovanja’’. 
Potrebe i mogućnosti usavršavanja sistema normi o upotrebi velikih i malih slova 
Izgovor i pisanje sonanta J u međusamoglasničkom položaju E +(J) + A 
Pseudojatizam i standardnojezičkanorma 
Promena slovenskih vlastitih imena s nepostojanim e u srpskom standardnom jeziku 
Abdomenalan ili abdominalan ? 
Kujna i/ili kuhinja ? 
III: Oblici i značenja reči 
Tvorba, značenje i deklinacija imenica na -ist(a) 
O imenicama tipa demokrat(a) , birokrat(a) 
Značenje i upotreba glagola zahvaliti (se) 

STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 Milan Šipka
STANDARDNOJEZIČKA PREISPITIVANJA 2 Milan Šipka