Stručna literatura : Filozofija i sociologija

O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel

O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel
Autor: Aristotel
Cena: 1500.00 din.

Šifra: 34995

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
 O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel , Paideia Beograd 2012 , Aristotel je u De An. postigao dvostruki cilj: 1) duša je nužno povezana za pojmove spoznaje i kretanja, i 2) u tome se manje-više slažu sve prethodeće `teorije` o duši. Može se postaviti pitanje da li Aristotel ispred sebe uopšte ima izgrađene teorije o duši – jer, to pouzdano nema – ili on sam konstruiše kontekst vlastite diskusije koji bi formirao i da ovih `teorija` nema; jer, mimo Platona koji i daje tematski ram Aristotelove rasprave o duši i koji je jedini njegov pravi `sagovornik`, imamo samo rudimentarne, višeznačne i sporadične izjave koje mogu biti metafizički relevantne, kao kod Herakleita, Demokrita ili kod Empedokla, ili su refleksi i preformulacije prastarih narodnih verovanja. No, Aristotel blagonaklono tvrdi da je veza duše, spoznaje i kretanja uočena u ovim teorijama ukoliko se one posmatraju u celini, ali da nijedna od tih veza nije zahvaćena na autentični način veran samoj stvari o kojoj je reč. Drugim rečima: nije se došlo do osnovnog pitanja o bivstvu duše, ali onda ni do prave teorije kognitivnih funkcija duše (opažanje, mnjenje, znanje, Um; a onda i njima podređenih `funkcija`: žudnja, htenje, težnja), ali ni do uviđanja težine metafizičkog problema veze duše i kretanja. odlično očuvano, tvrd povez, format 14,5 x 21 cm , latinica, 537 strana ,
O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel
O DUŠI / PARVA NATURALIA , Aristotel