Stručna literatura : Istorija

MAKEDONCI MUSLIMANI

MAKEDONCI MUSLIMANI
Autor:
Cena: 5000.00 din.

Šifra: 06960

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
IST 7
MAKEDONCI MUSLIMANI , grupa autora , Skoplje 1984 , МАКЕДОНЦИ МУСЛИМАНИ zbornik radova sa naučnog simpozijuma održanog 1981 godine ; Културно научни манифестации на Македонците муслимани ; sadržaj _
УВОД
Од општествено-историското минато на Македонците муслимани
Нијази Лиманоски:,,Исламизацијата и етничките промени Македонија`
Саме Л. Жарноски, песни
Методија Соколоски: „Осврт на исламизацијата во Македонија во XV и XVI век`
Д-р Петар Влаховиќ:,,Процесот на исламизацијата кај југословенските етнички групи`
Ѓорѓе Миљковиќ: „Историски преглед на исламизираните Македонци`
Тодор Симоски: Исламизацијата во тиквешко и мегленско`
Благоја Корубин: „Пречки и поволни фактори за развојот на националната свест кај македонскиот народ`
Риза Мемедоски:,,За Македонците муслимани воопшто`
Благоја Корубин:,,Националноста и јазикот`
Д-р Ристо Поплазаров: ,,Македонците муслимани во егејскиот дел на Македонија`

Нијази Лиманоски: ,,Македонците муслимани во Кичево и кичевско- области и населби во минатото и денес
Д-р Александар Матковски:,,Исламизацијата како метод на пацификација на дебарскиот крај`
Неџат Исмаиловски: Село Подгорци општин Струга`
мр Божидар Димовски: Областа Гора, природни карактеристики и население`
Д-р Душко Константинов: `Положбата на Македонците муслимани Во Река по првата светска војна`
Д-р Наум Целакоски: „Најстариот поменик на Бигорскиот манастир И некои податоци за исламизацијата во дебарско`
Д-р Стојан Ристески: „Македонците муслимани според „Македонија како природна и економска целина` и некои други испитувања и Документи
Фолклор кај Македонците муслимани
Д-р Воислав Јаќоски:,,Народната песна како континуитет на народната самобитност на Македонските муслимани`
Звезда Новевска: „Терминологијата на творештвото во текстилот кај Македонците муслимани`
Д-р Воислав Јаќоски: „Странски зборови во говорот на Македонците муслимани“
Петко Домазетовски: „Народните верувања кај Македонците муслимани од струшките села Јабланица, Бороец и Лабуниште`
Расим Ибушоски: ,, Пролетните обичаи кај Македонците муслимани од Струшки Дримкол`
Уран Таироски: Некои карактеристики во народниот говор кај Македонците муслимани во Долна Жупа-дебарско`
Џеват Ѓулиоски: „Свадбените обичаи во селата Горно и Долно Косоврасти, некогаш и сега`
М-р Кирил Македонски:,,Функцијата на музиката во процесот на исламизацијата и денационализацијата на македонскиот народ за време на турското владеење`
Георги Здравев: ,,Музички карактеристики на една народна песна од Пиринска Македонија`
mek povez, format 16,5 x 24 cm , makedonski jezik, ilustrovano, 284 strane