Stručna literatura : Tehnika, mehanika i elektrotehnika

BG METRO izvod iz studije javnog gradskog saobraćaja u Beogradu

BG METRO izvod iz studije javnog gradskog saobraćaja u Beogradu
Autor:
Cena: 5750.00 din.

Šifra: 54915

+ Dodaj u korpu
Za direktnu narudžbinu (bez ubacivanja u korpu) pozovite 065 303 18 18 ili 064 365 60 07
ili nam pišite na marija1804@gmail.com
BG METRO izvod iz studije tehničko ekonomske podobnosti brzog javnog gradskog saobraćaja u Beogradu , Direkcija za igradnju i rekonstrukciju Beograda – Sektor za metro Beograd 1977 , Studija tehničko ekonomske podobnosti brzog javnog gradskog saobraćaja u Beogradu   01 : Planerske postavke 2000 godine 02: Tehničko ekonomske postavke 2000 godine Iskustva i pouke iz dosadašnjeg razvoja ne dvosmisleno ukazuju da se skladni urbanistički odnosi ne mogu obezbediti bez rešenja saobraćajnih problema i da se savremeni sa obracajni problemi ne mogu uspešno rešiti bez dobro organizovanog sistema javnog pu tničkog prevoza.   Na ovim opšte-priznatim činjenicama zasno van je zaključak stručnih i društveno-političkih organa grada da je neophodno da se, na po stavkama Generalnog urbanističkog plana za Beograd 2000. godine, prouče potrebe i pred lože efikasna rešenja za javni gradski sao braćaj.   U odluci Skupštine grada Beograda od 23. marta 1972. godine (Sl. list Bgd. 17/72) kao neodlożna pripremna mera za sprovođenje Generalnog urbanističkog plana istaknuta je obaveza da se »izradi studija o razvoju jav nog saobraćaja u Beogradu sa metroom kao glavnim sredstvom brzog i masovnog prevoza ljudi u gradu, pri čemu će se dobiti odgovo ri u pogledu izbora sistema, tehnologije i eko nomije, konačnih trasa i mesta stanica, kao i drugih elemenata datih Generalnim planom. Ovaj odgovoran zadatak poveren je Direkciji za izgradnju i rekonstrukciju Beograda koja je, krajem 1972. god. i početkom 1973. god, formirala Sektor za metro i podzemne radove. Na taj način su stvoreni polazni uslovi za rad na Studiji tehničko-ekonomske podobnosti brzog javnog gradskog saobraćaja u Beo gradu«.   Rad na Studiji organizovan je po programu koji se sastoji iz tri osnovne faze: 1 faza obuhvata analize planerskih i fizičko -prostornih elemenata iz kojih se sagledavaju potrebe u saobraćaju, formulišu programski uslovi za sistem javnog putničkog prevoza, razvijaju i valorizuju planerski modeli. Konačan produkt ove faze Studije predstavlja predlog optimalnog sistema javnog gradskog sa obraćaja za Beograd 2000. godine,   lI faza obuhvata urbanističko-tehničku razra du sa ciljem da se bliže definišu fizički okviri predloženog rešenja, dobije uvid u ekonom ske pokazatelje i iz upoređenja dobiti i troš kova predloži plan razvoja sistema javnog gradskog saobraćaja po etapama.   III faza obuhvata izradu detaljnih urbanisti čkih i idejnih inženjerskih rešenja za I etapu sa odaovarajućim uslovima za građenje i op remu što treba da otvori konkretne poslove na projektovanju i neposrednoj pripremi za realizaciju.   Završtetkom I faze (avgusta 1976. god.) i II faze Studije (septembra 1977. god.) stvorena je stručna podloga za samoupravno odluči vanje o jednom vitalnom gradskom problemu. Treba istaći da su postavke o etapnoj izgrad nji metroa primenjene u nedavno usvojenom Programu prostornog razvoja Beograda u pe riodu 1976-1985. god.   Predsedništvo Gradske skupštine informisano je o rezultatima i zaključcima istraživanja kako tokom izrade tako i po kompletiranju pojedinih faza Studije. Dalji rad na Studiji (III faza) i praktične akcije u razrešenju aktuelnih problema u saobraćaju zavisiće od odluke građana Beograda i njihovih samoupravnih organa.   Beograd januar 1977. god. RETKOST ! Mek povez, format 30 x 27 cm , ilustrovano, latinica, 21 strana + karte i prilozi    
BG METRO izvod iz studije javnog gradskog saobraćaja u Beogradu
BG METRO izvod iz studije javnog gradskog saobraćaja u Beogradu
BG METRO izvod iz studije javnog gradskog saobraćaja u Beogradu